Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach NAKŁADY 2024

2024

11 169 274,59 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

2024

1 685 967,35 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowe Skalmierzyce ul. Kolejowa

2024

229 349,54 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Jabłonkowa

2024

18 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ogrodowej w Mącznikach

2024

250 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej w m. Czachory – etap II

2024

600 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi, ul. Lipowa wraz z wodociągiem w m. Kotowiecko – etap I

2024

1 600 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów

2024

878 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Topolowa w Boczkowie

2024

670 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w Trkusowie wraz z wodociągiem

2024

885 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Bielawska w Skalmierzycach wraz z przebudową linii energetycznej

2024-2025

1 100 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Naprawa konstrukcji drewnianej dachu i stropu poddasza ul. Kaliska 36 w Nowych Skalmierzycach

2024

1 070 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie ciągów pieszych w wolnej części cmentarza komunalnego oraz budowa kolumbarium

2024

300 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach

2024-2025

1 700 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

2024

3 705 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu

2024

180 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż szaletu miejskiego

2024

200 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory

2024

160 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce

2024

110 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach

2024

120 886,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne

2024

130 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach

2024-2025

4 125 835,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej nr 793850P relacji Trkusów – Głóski

2024

730 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej nr 793885P, ul. Wiatrakowa w m. Śliwniki

2024

694 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w m. Czachory (obręb Kościuszków)

2023

857 119,96 zł

W 2023 roku miał miejsce remont drogi w Czachorach –…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Kępina w Trkusowie

2023

402 456,20 zł

Z końcem września została wyremontowana kolejna z gminnych dróg –…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 110/5 – ul. 3-go Maja w Nowych Skalmierzycach

2023

188 776,75 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi, ul. Jabłonkowa w Śliwnikach

2023

192 608,47 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach

2023

411 776,22 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach na drogę gminną, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach

2023

65 003,25 zł

Zobacz inwestycję

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

2023

1 873 909,68 zł

II i III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład przyniosła Gminie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dachu na sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu

2023

1 330 614,76 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

2023

6 477 669,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków

2023

3 141 999,99 zł

Zobacz inwestycję

Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach

2023

4 196 267,15 zł

Największa wieś w naszej Gminie doczekała się swojej świetlicy! Wybudowana…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach

2023

58 978,50 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków

2023

100 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów

2023

79 569,60 zł

Zobacz inwestycję

Szlak Nordic Walking oraz trasa edukacyjna – miejscowość Śliwniki i Skalmierzyce

2023

47 662,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w ul. Szkolnej na cmentarz w Biskupicach Ołobocznych

2023

59 361,12 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

2023

38 600,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku

2023

39 999,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku

2023

24 600,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

2023

34 440,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie

2023

23 985,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce (ul. Ostrowska) na odc. dł. ok 1.200 m

2023

185 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Biskupice Ołoboczne 3

2023

18 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Gniazdów

2023

31 100,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Biskupice Ołoboczne

2023

12 100,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Biskupice Ołoboczne 1

2023

413,92 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Droszew 53 oraz m. Śliwniki ul. Spacerowa 3

2023

4 160,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Gałązki Małe 6 do 7b

2023

29 170,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Droszew 2

2023

10 630,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Mączniki ul. Słoneczna

2023

29 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia zewnętrznego – oświetlenie parkingu w m. Nowe Skalmierzyce ul. Kolejowa

2023

20 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Biskupice Ołoboczne ul. Bilczewska

2023

2 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Jabłonkowa

2023

14 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej Ociąż, ul. Fabryczna

2023

146 805,65 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Mączniki etap I

2023

2 352 682,11 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej Biskupice Ołoboczne ul. Wierzbowa/Brzozowa

2023

23 462,07 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej Fabianów, ul. Szafirkowa (Osiedlowa)

2023

64 746,00 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,92 kWp z pompami ciepła w Szkole Podstawowej w Droszewie

2023

1 028 766,54 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,4 kWp na budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

2023

201 034,01 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,68 kWp na budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach

2023

222 293,85 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,14 kWp na budynku Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach

2023

56 805,94 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,92 kWp z magazynem energii dla przepompowni ścieków, ul. Bielawska w Skalmierzycach

2023

692 975,19 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 118,8 kWp dla stacji uzdatniania wody, ul. 29 Grudnia w Nowych Skalmierzycach

2023

665 537,04 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,25 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie

2023

163 863,29 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,67 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

2023

115 796,72 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,4 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

2023

131 090,63 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,67 kWp na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ociążu

2023

115 796,72 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,62 kWp na budynku Starego Kina w Nowych Skalmierzycach

2023

126 720,94 zł

Zobacz inwestycję

instalacja fotowoltaiczna o mocy 94,38 kWp na budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

2023

528 732,20 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,6 kWp dla stacji uzdatniania wody w Lezionie

2023

87 393,75 zł

Zobacz inwestycję

Zakup działki pod plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich

2023

36 604,12 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów

2022

3 275 086,23 zł

Jedno z dwóch zadań zgłoszonych przez samorząd Nowych Skalmierzyc w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO – parking

2022

1 908 208,09 zł

Zobacz inwestycję

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Droszewie

2022

1 194 518,15 zł

1 października br. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego wraz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do firmy VOSSLOH/SKAMO

2022

1 077 394,38 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach

2022

758 147,18 zł

Do niedawna był to zaniedbany i zniszczony budynek, który w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne – Skalmierzyce

2022

719 872,05 zł

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

2022

626 721,28 zł

Oddano do użytku największy miejski parking, który usytuowano przy ul.…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 793885P w miejscowości Węgry, ul. Nowa

2022

613 743,01 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

2022

255 023,80 zł

17 maja br. miało miejsce uroczyste oddanie placu zabaw, który…

Zobacz inwestycję

Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa

2022

75 515,10 zł

19 listopada br. miało miejsce uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego w…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Gostyczynie

2022

75 199,99 zł

W grudniu ubiegłego roku teren przy sali wiejskiej w Gostyczynie…

Zobacz inwestycję

Ścieżka edukacji ekologicznej w miejscowości Strzegowa

2022

56 149,50 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna

2022

47 506,65 zł

Gostyczyna jest jedną z miejscowości, która skorzystała z programu „Pięknieje…

Zobacz inwestycję

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych

2022

29 831,71 zł

Zobacz inwestycję

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Fabianowie

2022

19 092,29 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Osadzie w Skalmierzycach

2022

30 996,52 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie utwardzenia kostką betonową na działce gminnej w Gałązkach Małych

2022

30 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trkusowie

2022

56 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach

2022

70 048,50 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ociążu

2022

12 836,99 zł

Zobacz inwestycję

Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Gniazdów

2022

102 937,49 zł

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata…

Zobacz inwestycję

Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Kościuszków

2022

102 937,49 zł

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata…

Zobacz inwestycję

Doświetlenie przejść dla pieszych: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8

2022

30 750,00 zł

Zobacz inwestycję

Doświetlenie przejść dla pieszych: Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 72

2022

40 590,00 zł

Zobacz inwestycję

Doświetlenie przejść dla pieszych: Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 60

2022

30 750,00 zł

Zobacz inwestycję

Doświetlenie przejść dla pieszych: Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 37a

2022

30 750,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Remont drogi nr 5302P w miejscowości Biskupice

2022

150 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce

2022

220 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5297P na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóski o długości 2700 m (ścieżka rowerowa ok. 450 m)

2022

100 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Chotów 21 B

2022

15 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce – etap I

2022

424 901,50 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Śliwniki ul. Wiśniowa, Leśna

2022

77 921,30 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ociąż ul. Wiejska, Parkowa

2022

9 860,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce – etap II

2022

295 111,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Śliwniki ul. Jabłonkowa

2022

127 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Chotów (Węgry Zabłocko)

2022

6 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Skalmierzycka, Niemojowskich, gm. Nowe Skalmierzyce – etap I i II

2022

96 970,13 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Skalmierzycka, Niemojowskich, gm. Nowe Skalmierzyce – etap I i II 2

2022

71 829,87 zł

Zobacz inwestycję

Budowa kablowej sieci ee do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego i rozbiórka istniejącej napowietrznej siecioświetleniowej w m. Gałązki Wielkie

2022

79 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Biskupice Ołoboczne ul. Łąkowa

2022

30 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Nowa

2022

10 100,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia

2022

70 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Ociąż ul. Fabryczna

2022

70 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Skalmierzyce, ul. Osada

2022

50 852,01 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja SUW Miedzianów, zakup agregatu prądotwórczego

2022

54 563,44 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Smiłów ul. Kaliska

2022

7 285,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce, ul. Ostrowska/Powstańców Wlkp.

2022

195 168,48 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej Smiłów/Gostyczyna

2022

159 347,03 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce, ul. Słoneczna

2022

76 903,01 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Skalmierzyce, ul. Dąbkowa

2022

12 169,26 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Węgry ul. Bursztynowa

2022

82 619,43 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja zestawy fotowoltaicznego na potrzeby spólki WPK

2022

67 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej w m. Strzegowa

2022

65 014,99 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej w m. Mączniki etap I

2022

167 050,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej od ul. Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach

2022

100 468,86 zł

Zobacz inwestycję

Remont drogi gminnej w miejscowości Osiek

2022

195 570,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach NAKŁADY 2023

2022 - 2023

6 044 781,41 zł

Zobacz inwestycję

Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego

2021

944 010,24 zł

29 września 2020 roku zapisze się w historii Nowych Skalmierzyc…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy

2021

677 395,17 zł

Powstała trzecia z kolei w Gminie, a druga na miejskim…

Zobacz inwestycję

Modernizacja skateparku w Nowych Skalmierzycach

2021

552 725,42 zł

30 maja miało miejsce przecięcie symbolicznej wstęgi będące oficjalnym otwarciem…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne – Skalmierzyce

2021

465 379,24 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – etap II

2021

295 535,45 zł

Ani się nie obejrzeliśmy, a za nami odbiór kolejnego etapu…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Skalmierzycach

2021

208 952,69 zł

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika, ul. Spacerowa w Śliwnikach

2021

189 606,92 zł

Zakończyły się prace związane z budową chodnika przy ulicy Spacerowej…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w m. Leziona

2021

177 178,01 zł

Na zaproszenie sołectwa oraz mieszkańców Leziony 9 października br. dokonano…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy ul. Środkowej w Skalmierzycach

2021

143 782,34 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

2021

129 060,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa budynku socjalno-magazynowego na Stadionie Miejsko-Gminnym

2021

125 000,00 zł

Dzięki nowej harcówce sfinansowanej w kwocie 125.000 zł ze środków…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w Gostyczynie – w kierunku szkoły

2021

118 910,11 zł

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka do końca grudnia…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Mączniki

2021

153 681,03 zł

W Mącznikach powstał plac zabaw wraz z altaną.  

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach

2021

102 920,86 zł

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty rekreacyjnej z placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Węgry

2021

94 587,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Ociążu

2021

83 047,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Głóskach

2021

74 814,00 zł

W ostatnich latach Głóski doczekały się kilku znaczących inwestycji. To…

Zobacz inwestycję

Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach

2021

71 910,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa altany przy placu zabaw w Ociążu

2021

70 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika od ul. Podkockiej do hali sportowej oraz Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach

2021

69 874,05 zł

Ani się nie obejrzeliśmy, a za nami odbiór kolejnego etapu…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Śmiłowie

2021

98 389,46 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Gostyczynie

2021

55 227,00 zł

W ubiegłym roku staraniem skalmierzyckiego samorządu w pięciu miejscowościach Gminy…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla miejscowości Gałązki Małe

2021

31 671,05 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie studni głębinowej na terenie rekreacyjnym Zawady w Śliwnikach

2021

29 152,21 zł

Zobacz inwestycję

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Osieku

2021

28 815,27 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa placu zabaw w Kotowiecku

2021

52 450,89 zł

Zobacz inwestycję

Zakup oraz montaż drewutni na potrzeby Stadionu Miejsko-Gminnego

2021

10 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na długości ok. 2.400 m

2021

150 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5301P w m. Ociąż na odcinku o długości ok. 1.000 m

2021

299 912,93 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna na odcinku o długości ok. 700 m

2021

139 657,21 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kotowiecko

2021

3 360,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenia ulicznego w m. Skalmierzyce przy ul. Wincentego Witosa

2021

46 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Skalmierzycka

2021

3 150,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gostyczyna 2

2021

88 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce ul. Powstańców Wielkopolskich

2021

15 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Wiatrakowa

2021

9 480,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Boczków 2

2021

3 324,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska oraz łącznik do ul. 29 Grudnia

2021

32 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Fabianów 3

2021

12 850,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Boczków 3

2021

3 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenia ulicznego w m. Śliwniki ul. Leśna

2021

172 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Krótka (osiedle)

2021

99 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Biskupice Ołoboczne 2

2021

15 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Boczków ul. Skalmierzycka

2021

31 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej Głóski, nr dz. 66, 89/2

2021

55 041,77 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej Śliwniki, ul. Wiśniowa II etap

2021

9 868,47 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Śliwniki, ul. Bukowa

2021

52 485,53 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Ociąż, ul. Morawskiego

2021

50 788,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce, ul. Osada

2021

14 801,58 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Mączniki, ul. Ogrodowa

2021

39 379,70 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Mączniki, ul. Ogrodowa

2021

13 455,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Mączniki, ul. Ogrodowa 2

2021

12 908,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gałązki Małe

2021

3 470,00 zł

Zobacz inwestycję

Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola

2020

1 738 492,98 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Fabianowie

2020

1 416 261,29 zł

Do końca sierpnia potrwają prace związane z położeniem nowej nawierzchni…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach

2020

1 121 003,17 zł

W sierpniu zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie nawierzchni jezdni,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach

2020

443 707,14 zł

Zakończył się trwający od wiosny remont ulicy Witosa w Skalmierzycach.…

Zobacz inwestycję

Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na Klub Seniora

2020

432 664,92 zł

10 maja br. miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia pierwszego na…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Węgrach

2020

149 272,41 zł

Zakończyły się prace przy jednej z pierwszych tegorocznych inwestycji drogowych…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach

2020

363 062,46 zł

Zakończyło się kolejne przedsięwzięcie drogowe – przebudowa ul. Krótkiej w…

Zobacz inwestycję

Remont szatni na Stadionie Miejsko-Gminnym

2020

78 899,99 zł

15 lutego na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach odbyło się…

Zobacz inwestycję

Wykonanie systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym

2020

121 971,10 zł

System nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach…

Zobacz inwestycję

Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

2020

89 888,40 zł

Godne warunki infrastrukturalne czy lokalowo-sanitarne to podstawa, którą musimy zapewniać…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie

2020

84 271,59 zł

Zobacz inwestycję

Budowa boiska do piłki siatkowej na Stadionie Miejsko-Gminnym

2020

65 379,00 zł

Funkcjonalność stadionu w Nowych Skalmierzycach z każdym rokiem się powiększa.…

Zobacz inwestycję

Budowa bieżni wraz ze skocznią – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu

2020

50 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa altany na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

2020

25 250,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Kurowie

2020

32 326,85 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie

2020

25 120,55 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach

2020

31 788,55 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5297P na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóski o długości ok. 2.700 mb

2020

600 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej Kotowiecko, Głóski, Żakowice

2020

140 114,54 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Ociąż ul. Spokojna

2020

19 596,54 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Fabianów ul. Słoneczna

2020

292 246,81 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Kotowiecko, Droszew ul. Kościelna

2020

94 163,08 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej Śliwniki, ul. Niemojowskich

2020

35 935,85 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja Przepompowni Ścieków Skalmierzyce, Dąbek

2020

26 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Śliwniki ul. Józefa Idziora

2020

25 781,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Śliwniki, ul. Wiśniowa

2020

25 504,92 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Śliwniki, ul. Józefa Idziora

2020

19 715,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej, Śliwniki, ul. Wiśniowa nr dz. 375/8, 375/18

2020

9 934,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ociąż ul. Parkowa

2020

1 350,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kotowiecko

2020

10 368,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kotowiecko 2

2020

5 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia w m. Skalmierzyce ul. Ostrowska od 84 do 106 st. 12501

2020

6 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Fabianów

2020

7 970,00 zł

Zobacz inwestycję

Ułożenie linii kablowej – Nowe Skalmierzyce ul. Krótka (osiedle)

2020

11 163,61 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Fabianów 2

2020

3 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Biskupice Ołoboczne

2020

10 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Miedzianów

2020

10 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Głóski

2020

1 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gostyczyna

2020

1 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Skalmierzyce ul. Szumiących Wierzb oraz ulice przyległe

2020

127 162,16 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Śmiłów

2020

9 990,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Gałązki Wielkie, Trkusów, Miedzianów, Biskupice Ołoboczne, Skalmierzyce ul. Ostrowska, Osiek, Głóski, Kurów, Mączniki ul. Słoneczna

2020

67 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Biskupice Ołoboczne ul. Parcele

2020

11 130,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego Kotowiecko ul. Lipowa 11a 12369

2020

13 700,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Jabłonkowa w Śliwnikach

2019

759 059,30 zł

5 listopada w Śliwnikach miało miejsce oficjalne oddanie wyremontowanej w…

Zobacz inwestycję

Prace konserwatorskie przy elewacji byłego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach

2019

906 841,70 zł

Zakończyły się trwające od połowy roku prace konserwatorskie przy elewacji,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiśniowa w Skalmierzycach

2019

490 610,95 zł

Ze schyłkiem wakacji zakończyła się także przebudowa ulicy Wiśniowej w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych

2019

468 712,29 zł

W połowie maja zakończyły się prace na dwóch gminnych drogach…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Parkowa w Węgrach

2019

415 103,94 zł

W połowie maja zakończyły się prace na ul. Parkowej we…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Nowych Skalmierzycach

2019

373 588,22 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kotowiecku

2019

275 594,57 zł

21 listopada br. oddano do użytku wyremontowaną ulicę Polną w…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2019

235 957,04 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych

2019

214 213,00 zł

20 stycznia przy boisku szkolnym w Biskupicach Ołobocznych miało miejsce…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, ul. Aleja Rzekty w Macznikach

2019

213 734,64 zł

Zakończyły się prace związane z utwardzeniem dróg na osiedlu domków…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, ul.Pałacowa w Macznikach

2019

124 845,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w Lezionie (WIELOPOLE)

2019

116 358,53 zł

W grudniu zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni na…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w Kurowie

2019

99 923,97 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w Boczkowie

2019

99 708,72 zł

23 listopada 2019 roku oddano do użytku Otwartą Strefę Aktywności…

Zobacz inwestycję

Wymiana i modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Kotowiecku

2019

78 006,50 zł

Zobacz inwestycję

Wiata edukacji ekologicznej w Nowych Skalmierzycach

2019

65 682,00 zł

Po drugiej stronie stadionu, naprzeciw boiska treningowego powstała wiata edukacji…

Zobacz inwestycję

Przebudowa parkingów przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach

2019

64 466,29 zł

W sierpniu wybudowano miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Kaliskiej przy Szkole…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji w Nowych Skalmierzycach

2019

49 987,20 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w sołectwie Skalmierzyce

2019

47 355,00 zł

W Skalmierzycach zakończyły się prace związane z powiększeniem istniejącego już…

Zobacz inwestycję

Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów

2019

45 473,10 zł

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy ul. Ostrowskiej w Skalmierzycach

2019

44 527,96 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, ul.Perłowa w Mącznikach

2019

23 370,98 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pieców węglowych na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10

2019

136 541,57 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach

2019

57 474,21 zł

Zobacz inwestycję

Montaż ogrodzenia oraz rozbudowa placu zabaw przy PP ,,Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach

2019

38 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż zestawu do zabawy – PP ,,Jarzębinka”

2019

32 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Remont drogi nr 5303P w m.Boczków

2019

100 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna

2019

392 855,30 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5304P w m.Mączniki

2019

249 459,23 zł

Zobacz inwestycję

Sieć kanalizacji sanitarnej Śliwniki ul.Jabłonkowa, Nowe Skalmierzyce ul.Krótka

2019

20 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce ul. Wiśniowa/Osada

2019

74 811,72 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Droszew, Kotowiecko, Mączniki ul. Słoneczna, Strzegowa

2019

2 780,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ociąż

2019

7 360,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Droszew

2019

3 860,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji Śmiłów ul. Nowa

2019

6 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Boczków

2019

5 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce

2019

4 350,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Węgry

2019

16 000,00 zł

Zobacz inwestycję
267

Liczba inwestycji w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

100 136 391,38 zł

Łączna wartość: inwestycje zrealizowane + inwestycje w trakcie + zaplanowane w budżecie na 2024 rok

38 765 722,14 zł

Łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje