Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikiem gromadzącym deszczówkę przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 89 888,40 zł

Opis inwestycji

Godne warunki infrastrukturalne czy lokalowo-sanitarne to podstawa, którą musimy zapewniać naszym sportowcom. Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z oddania znajdującej się przy boisku w Biskupicach Ołobocznych „Szatni otwartej dla wszystkich”, którą zrealizowaliśmy przy współfinansowaniu środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a tu następne wspaniałe wieści – mówi burmistrz Jerzy Łukasz Walczak i dodaje, że Gmina uczyniła kolejny dobry krok dla tamtejszego środowiska sportowców. Inwestujemy bowiem nie tylko w mieście, gdzie grają kluby Pogoń, UKS Akademia Piłkarska czy Sokoły Droszew, ale i w innych miejscowościach, bo nasz stadion wręcz „pęka w szwach”.

Szczegóły inwestycji

Dobrą wiadomością dla wszystkich sportowców trenujących na boisku w Biskupicach Ołobocznych jest zaś to, że Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Deszczówka”  w wysokości 50 tysięcy zł na   wykonanie  instalacji nawodnienia boiska wraz ze zbiornikami gromadzącymi deszczówkę. Stosowna umowa z reprezentującym samorząd wojewódzki wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim została podpisana w drugiej połowie października br.

System nawadniania boiska będzie się składał z 20 zraszaczy – 14 sektorowych zostanie zamontowanych około 1 m od linii bocznych boiska, a 6 pełnoobrotowych bezpośrednio w płycie. Zraszacze zostaną podzielone na 10 sekcji sterowanych automatycznie. System zasilany będzie wodą deszczową  gromadzoną w zbiornikach o pojemności 30m3. W ramach środków własnych poza zadaniem Gmina zabezpieczy alternatywne źródło zasilania zbiorników ze studni znajdującej się przy boisku.

Nie mogę doczekać się oddania inwestycji, której zakończenie przewidziano na  30.11.2020 roku – mówi burmistrz. Cieszy mnie nie tylko sam przewidywany efekt, ale i to, że w tak ważnej dziedzinie jak sport wspiera nas Urząd Marszałkowski. Wysokość dotacji przy budowie kontenera szatniowego wyniosła ponad 77 tysięcy złotych, teraz na nawodnienie otrzymaliśmy kolejne 50 tysięcy, co stanowi 70 % kosztów inwestycji. Wierzę, że tym sposobem nasza infrastruktura sportowa zapewni młodym ludziom komfort treningów, ostatnie miesiące zaś pokazują, że mamy w kogo inwestować, bo co rusz nasi mieszkańcy zdobywają kolejne trofea na ważnych imprezach sportowych regionu, a nawet  kraju.

 

Magdalena Kąpielska