Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej Kotowiecko, Głóski, Żakowice

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko, Głóski (Żakowice)

  • Łączna kwota inwestycji: 140 114,54 zł

Opis inwestycji