Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5297P na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóski o długości 2700 m (ścieżka rowerowa ok. 450 m)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko - Głóski

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji