Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego Kotowiecko ul. Lipowa 11a 12369

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 13 700,00 zł

Opis inwestycji