Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 38 600,00 zł

Opis inwestycji