Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi, ul. Jabłonkowa w Śliwnikach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 192 608,47 zł

Opis inwestycji