Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Śmiłowie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śmiłów

  • Łączna kwota inwestycji: 98 389,46 zł

Opis inwestycji