Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej Śliwniki, ul. Wiśniowa II etap

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 9 868,47 zł

Opis inwestycji