Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej Smiłów/Gostyczyna

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Śmiłów

  • Łączna kwota inwestycji: 159 347,03 zł

Opis inwestycji