Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, ul.Pałacowa w Macznikach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 124 845,00 zł

Opis inwestycji