Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej Śliwniki, ul. Niemojowskich

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 35 935,85 zł

Opis inwestycji