Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – etap II

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 295 535,45 zł

Opis inwestycji

Ani się nie obejrzeliśmy, a za nami odbiór kolejnego etapu przebudowy ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach. Od ubiegłego roku metr po metrze uzbrajamy tutejsze osiedle mieszkaniowe w asfalt oraz ciągi pieszo-rowerowe. Jest już tego ponad 500m. Zanim całość terenu zyska infrastrukturę drogową, trochę jeszcze potrwa, ale działamy systematycznie, w myśl przysłowia „ziarnko do ziarnka” – tymi słowami burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce skomentował zakończony na ul. Krótkiej II etap prac związanych z położeniem kostki betonowej na kilku łącznikach (koszt ok. 300 tys. zł) do głównego ciągu komunikacyjnego, który powstał rok wcześniej. Samorząd wykonał wówczas nie tylko asfalt oraz chodniki, ale i dodatkowe przejście tworzące skrót pomiędzy ulicami Krótką a Kamienną. Ubiegło- i tegoroczne prace dopełniło oświetlenie zmodernizowanych w obu etapach odcinków dwudziestoma nowoczesnymi lampami ledowymi. 

 

 

Szczegóły inwestycji

Zakończyła się również przebudowa ul. Podkockiej w Skalmierzycach. Inwestycję wycenioną na ok. 115 tys. zł przeprowadzono na odcinku od wjazdu przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – sięgając nieco w głąb ul. Szumiących Wierzb – do pierwszego  skrzyżowania. W zakres prac weszła budowa po prawej stronie jezdni brakującego tu odcinka chodnika o długości ponad 200 mb wraz ze zjazdami do posesji. Po przeciwległej stronie, na wysokości pomnika, utworzono natomiast kilkanaście miejsc postojowych z betonowej płyty ażurowej. Nieco dalej powstało oznakowane przejście dla pieszych, które ułatwi bezpieczną komunikację do zlokalizowanych przy ulicy budynków mieszkalnych, ośrodka zdrowia, zakładów pracy oraz sklepów.

Na tej ulicy sfinalizowano już także prace związane z budową wygodnego dojścia do hali sportowej oraz usytuowanego w przyszkolnym pawilonie Klubu Seniora. Miejsce pod chodnik wygospodarowano poprzez zmniejszenie boiska i przesunięcie ogradzającego teren płotu. Koszt zadania to ok. 60 tys. zł.

To nie ostatnie słowo naszego samorządu w temacie tegorocznych zadań drogowych. Jesteśmy w pełni sezonu inwestycyjnego. Zakończyliśmy tylko część zadań, inne znajdują się w realizacji, rozstrzygamy też kolejne przetargi. Do końca roku przed nami jeszcze kilka odbiorów – zreasumował burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

tekst: Magdalena Kąpielska

fot. Magdalena Kąpielska, Aleksander Liebert