Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa bieżni wraz ze skocznią – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji