Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce ul. Powstańców Wielkopolskich

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 15 400,00 zł

Opis inwestycji