Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5304P w m.Mączniki

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 249 459,23 zł

Opis inwestycji