Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 3 141 999,99 zł

Opis inwestycji