Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Słoneczna w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 208 952,69 zł

Opis inwestycji