Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 700 000,00 zł

Opis inwestycji