Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 738 492,98 zł

Opis inwestycji