Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 758 147,18 zł

Opis inwestycji

Do niedawna był to zaniedbany i zniszczony budynek, który w swej historii pełnił
funkcję szkoły, następnie po jej wygaszeniu służył jako magazyn, a później także warsztat
mechaniczny. Dzisiaj to piękna i odnowiona świetlica. Mowa o oddanym do użytku w dniu
28 maja br. nowoczesnym obiekcie użyteczności publicznej położonym w miejscowości
Węgry.

Szczegóły inwestycji

W uroczystości otwarcia sali wzięli udział przedstawiciele samorządu Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce oraz mieszkańcy sołectwa. Wstęgę przecinali burmistrz Jerzy Łukasz
Walczak, zastępca burmistrza Agnieszka Sipka, przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski,
radna Renata Nogaj, sołtys Szymon Bodylski, przedstawicielka KGW Lidia Łuków, ksiądz
Janusz Jeżewski oraz wykonawca inwestycji Jarosław Wojtysik.
We wnętrzu mieści się sala wielofunkcyjna, kuchnia wraz z zapleczem, toalety,
szatnie oraz magazyny. Tuż obok zlokalizowano nowy plac zabaw oraz wiatę rekreacyjną.
Sołectwo ma do swojej dyspozycji kompletny i funkcjonalny budynek, który spełni
oczekiwania mieszkańców na wiele lat – podkreślił burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Co
ważne świetlica jest ogrzewana przy pomocy energii elektrycznej, którą dostarczają
zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne. Na to zadanie samorząd pozyskał ponad
300.000 zł dofinansowania z funduszu WRPO na lata 2014-2020 w ramach drugiej edycji
projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
powiatu ostrowskiego – II”. Całość inwestycji, łącznie z wyposażeniem, wyniosła około
850.000 zł.

Aleksander Liebert