Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Śliwniki ul. Skalmierzycka

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 3 150,00 zł

Opis inwestycji