Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5297P na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóski o długości ok. 2.700 mb

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko - Głóski

  • Łączna kwota inwestycji: 600 000,00 zł

Opis inwestycji