Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej, Kotowiecko, Droszew ul. Kościelna

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko, Droszew

  • Łączna kwota inwestycji: 94 163,08 zł

Opis inwestycji