Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 39 999,00 zł

Opis inwestycji