Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,4 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 131 090,63 zł

Opis inwestycji