Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,67 kWp na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ociążu

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 115 796,72 zł

Opis inwestycji