Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu przy ul. Ostrowskiej w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 44 527,96 zł

Opis inwestycji