Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5301P w m. Ociąż na odcinku o długości ok. 1.000 m

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 299 912,93 zł

Opis inwestycji