Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Miedzianów

  • Łączna kwota inwestycji: 3 275 086,23 zł

Opis inwestycji

Jedno z dwóch zadań zgłoszonych przez samorząd Nowych Skalmierzyc w 2021 roku
w ramach pierwszej edycji „Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych” zostało ukończone. Chodzi o „Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości
Miedzianów” – drogi relacji Miedzianów – Droszew, której uroczystego otwarcia dokonano
1 października br.

Szczegóły inwestycji

W przecięciu wstęgi udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena
Maląg, posłowie na Sejm RP Katarzyna Sójka oraz Tomasz Ławniczak, reprezentująca
Posłankę do Parlamentu Europejskiego Andżelikę Możdżanowską dyrektor jej biura Anna
Lis, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Tadeusz Orzechowski, radny gminny Sebastian Łuczak, obecna sołtys
Miedzianowa Natalia Maj-Tabaka oraz jej poprzednik Stanisław Kułton, członkini rady
sołeckiej Edyta Martyna oraz przedstawiciele wykonawcy – Roman Mikulski i Bartosz
Kosecki.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek o długości 878 metrów, powstał
ciąg pieszo-rowerowy o długości 830 metrów oraz 48 metrów chodnika przy przystanku
autobusowym. Dotychczasowa wąska i kręta droga została poszerzona do 5,5 metra, co
wymagało od samorządu przejęcia części gruntów prywatnych. Z uwagi na kolizje z sieciami
wodociągowymi oraz teletechnicznymi konieczna była także ich przebudowa. Wartość
zadania wyniosła 3.246.346,34 zł, a kwota dofinansowania 2.936.889,62 zł.
Drugie zadanie z pierwszej edycji „Polskiego Ładu” – rozbudowa Starego Kina na
Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach jest cały czas w realizacji. Do
kolejnych odsłon rządowego programu samorząd zgłosił: budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Mącznikach, montaż urządzeń fotowoltaicznych i pompy ciepła na obiektach użyteczności
publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz wielofunkcyjne boisko
sportowe przy szkole w Gostyczynie.

Dariusz Smułka