Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Śliwniki, ul. Wiśniowa nr dz. 375/8, 375/18

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 9 934,00 zł

Opis inwestycji