Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Strzegowa - Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 392 855,30 zł

Opis inwestycji