Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej, Mączniki, ul. Ogrodowa 2

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 12 908,00 zł

Opis inwestycji