Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej w m. Leziona

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Leziona

  • Łączna kwota inwestycji: 177 178,01 zł

Opis inwestycji

Na zaproszenie sołectwa oraz mieszkańców Leziony 9 października br. dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi gminnej. Nowy asfalt o długości 310 metrów stanowi dojazd do sali wiejskiej, posesji oraz pól uprawnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, Przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, radny wojewódzki Andrzej Pichet, sołtys Wiesław Wawrzyniak oraz mieszkaniec Ryszard Bernadowski. Poświęcenia drogi dokonał proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa ks. Janusz Jeżewski. Obecnie do każdej posesji na terenie Leziony można dojechać równym asfaltem.

 

Szczegóły inwestycji

Inwestycja kosztowała 175 423,77 zł, w tym 23 000 zł pochodziło ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

Aleksander Liebert