Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,92 kWp z magazynem energii dla przepompowni ścieków, ul. Bielawska w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 692 975,19 zł

Opis inwestycji