Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 29 831,71 zł

Opis inwestycji