Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,62 kWp na budynku Starego Kina w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 126 720,94 zł

Opis inwestycji