Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja Przepompowni Ścieków Skalmierzyce, Dąbek

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce, Dąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 26 300,00 zł

Opis inwestycji