Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie studni głębinowej na terenie rekreacyjnym Zawady w Śliwnikach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 29 152,21 zł

Opis inwestycji