Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiśniowa w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 490 610,95 zł

Opis inwestycji

Ze schyłkiem wakacji zakończyła się także przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach – długość remontowanego odcinka wyniosła prawie 300 metrów. Równolegle z nim na podobnej długości został ułożony kolektor deszczowy. Szerokość nowej nawierzchni waha się od 3,5 do 5 metrów. Zjazdy do posesji wykonano z kostki brukowej.

 

Szczegóły inwestycji

Zadanie kosztowało gminny budżet ponad 525 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka