Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Ociąż, ul. Morawskiego

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 50 788,50 zł

Opis inwestycji