Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 58 978,50 zł

Opis inwestycji