Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Skalmierzyce ul. Szumiących Wierzb oraz ulice przyległe

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 127 162,16 zł

Opis inwestycji