Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Boczków 2

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 3 324,00 zł

Opis inwestycji