Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia zewnętrznego – oświetlenie parkingu w m. Nowe Skalmierzyce ul. Kolejowa

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 20 800,00 zł

Opis inwestycji