Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenia ulicznego w m. Skalmierzyce przy ul. Wincentego Witosa

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 46 900,00 zł

Opis inwestycji