Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5309P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Biskupice Ołoboczne (ul. Ostrowska) na długości ok. 2.400 m

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 150 000,00 zł

Opis inwestycji