Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 121 003,17 zł

Opis inwestycji

W sierpniu zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na osiedlu „Błonie”, którą początkowo planowano zrealizować w ciągu trzech lat. Korzystne uwarunkowania pozwoliły jednak wykonać ją w całości w roku 2019.

Mieszkańcy wszystkich sześciu bloków mogą już w pełni korzystać z odnowionych dróg, miejsc parkingowych i chodników. Łączna ich długość to ponad 700 metrów. 

 

Szczegóły inwestycji

Przedsięwzięcie było współfinansowane z zarządzającą osiedlem spółdzielnią mieszkaniową, która na ten cel przeznaczyła ……, natomiast środki w wysokości ……. zł to pieniądze z budżetu gminnego. Jak zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak jestem zadowolony, że mieszkańcy mogą wcześniej niż zakładaliśmy korzystać z nowocześnie zagospodarowanej infrastruktury wewnątrz swojego osiedla. Z tego miejsca chciałbym także serdecznie podziękować pani prezes Agnieszce Witczak za przychylność i wypracowany kompromis we wspólnej realizacji tego zadania.