Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Śliwniki ul. Józefa Idziora

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 25 781,00 zł

Opis inwestycji