Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 220 000,00 zł

Opis inwestycji